Kế hoạch phòng chống dịch bệnh do Vi rút Corona gây ra

Thứ bảy - 08/02/2020 09:13
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-PGDĐT ngày 03/02/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thị xã Bến Cát, Trường THCS An Điền xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại trường như sau:
PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /KH-THCSAĐ

An Điền, ngày     tháng     năm 2020
KẾ HOẠCH
Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-PGDĐT ngày 03/02/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thị xã Bến Cát,
 Trường THCS An Điền xây dựng Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona mới (nCoV) gây ra với các nội dung sau:
 I. MỤC ĐÍCH  - YÊU CẦU
1. Mục đích 
Tăng cường các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.
2. Yêu cầu
Xây dựng chương trình hành động, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học, sẵn sàng đáp ứng các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;
Triển khai các biện pháp phòng bệnh tại trường, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.
   
II. NỘI DUNG
1.  Triển khai các biện pháp phòng dịch
- Nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của (nCoV) gây ra. Ban chỉ đạo thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo với Ban Chỉ đạo Phòng GDĐT, phối hợp cơ sở Y tế để thu thập thông tin, diễn biến của dịch bệnh, kịp thời có biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.
-  Triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020  của  Thủ  tướng  Chính  phủ,  Công  điện  số  43/CĐ-  BGDĐT ngày 2 28/01/2020 Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ GDĐT, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị. 
-  Nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ,  giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường về nguyên nhân, hậu quả của bệnh do virus Corona và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân; Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra. Hướng dẫn cho học sinh có ý thức và kỹ năng phòng và phát hiện bệnh.
+ Nhà trường tổ chức tuyên truyền thời gian: 07h00 phút - 7h30 phút ngày 03/02/2020 (Thứ 2, Lồng ghép với tiết chào cờ).
+ Địa điểm: Tại sân trường THCS An Điền.
- Khuyến cáo cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đeo khẩu trang khi đến trường, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
  - Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại trường; chủ động phối hợp với cơ sở y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn phòng học, phòng làm việc và khuôn viên trường học, vệ sinh đồ dùng đồ chơi cho trẻ, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học theo quy định.
  2. Xây dựng kịch bản xử lý các tình huống  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra
a. Tình huống 1: Khi chưa ghi nhận có trường hợp bệnh trong trường học 
- Nhà trường chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành GDĐT, ngành y tế và chính quyền địa phương. Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.
 - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể trên địa bàn để theo dõi sát tình hình dịch bệnh, nắm bắt kịp thời thông tin dịch bệnh của ngành y tế và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp trên về tình hình dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
- Tiến hành phối hợp với y tế cơ sở phun khử khuẩn tại đơn vị.
- Hướng dẫn công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tự có ý thức bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình và xã hội.
- Phân công cán bộ, giáo viên trực theo dõi, tiếp nhận, xử lý thông tin dịch bệnh từ học sinh, phụ huynh học sinh và các kênh thông tin của trường, ngành GDĐT, Y tế, của chính quyền địa phương, báo cáo các trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh cho nhà trường chính quyền địa phương, Phòng GDĐT để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Nhà trường cho học sinh nghỉ học từ 04/02 đến hết ngày 09/02/2020 để thực hiện công tác phòng dịch. Trong thời gian học sinh nghỉ học  nhà trường phối hợp với cơ quan y tế địa phương phun thuốc khử trùng.
- Nhà trường thiết lập hệ thống thông tin giữa giáo viên chủ nhiệm, GVBM, PHHS với Hiệu trưởng để trao đổi thông tin thường xuyên và có biện pháp xử lý kịp thời về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus  Corona  gây  ra. Trường THCS An Điền thiết lập đường dây nóng qua số điện thoại:  Hiệu trưởng 0918835953, Chủ tịch công đoàn 0978172127, cô Uyên nhân viên Y tế 0393272966.
b. Tình huống 2:  Khi xuất hiện có trường hợp nhiễm bệnh do virus Corona mới xâm nhập trong trường học nhưng chưa phát hiện lây lan
- Đối với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trường THCS An Điền:
+ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhà trường tổ chức họp hằng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại  trường học.
+ Báo cáo thông tin trường hợp nhiễm bệnh cho Ban Chỉ đạo cấp trên, phối hợp với cơ quan y tế thực hiện cách ly, điều trị.
+ Báo cáo Phòng GDĐT, BCĐ thành phố, Sở GDĐT xin ý kiến cho học sinh nghỉ học, thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh, sức khỏe của các cá nhân học sinh, đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin diễn biến dịch bệnh, báo cáo chính xác tình trạng sức khỏe của học sinh  để có biện pháp xử lý cho phù hợp.
+ Ban chỉ đạo chỉ đạo các đồng chí giáo viên trong nhà trường hướng dẫn phương án tổ chức cho học sinh ôn tập tại nhà, kế hoạch học bù chương trình sau nghỉ phòng dịch.
+ Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng chống dịch tại nhà truòng.
- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường:
+ Thường xuyên cập nhật các thông tin, bổ sung các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và tình hình dịch bệnh.
+ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh không hoang mang, lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
+ Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng.
+ Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng chống dịch trong nhà truòng.
+ Thực hiện báo cáo hàng ngày về đồng chí Trưởng ban chỉ đạo và thông tin kịp thời trên hệ thống chính thức của đơn vị.
c. Tình huống 3: Khi phát hiện có các trường hợp nhiễm bệnh do virus Corona mới lây lan trong trường học
- Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch hàng ngày để thống nhất chỉ đạo kịp thời các hoạt động chống dịch đối với các nhà trường.
- Nhà trường báo cáo Phòng GDĐT để xin ý kiến cho học sinh tiếp tục nghỉ học.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành để được hỗ trợ, cung cấp dịch vụ thiết yếu cho cán bộ,  giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh để phòng, chống dịch bệnh.
- Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp cách ly áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong khu vực ổ dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.
- Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch, thường xuyên về Phòng GDĐT để  nhận được chỉ đạo kịp thời. 
- Thường xuyên cập nhật các thông tin, đăng tải các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ,  giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại các nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhà trường:
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại đơn vị do đồng chí Hiệu trưởng làm Trưởng ban; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị. 
- Quán triệt cán bộ,  giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh tạm dừng tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, học tập kinh nghiệm ngoài nhà trường, không tổ chức cho các em học sinh tham gia các hoạt động tập thể ngoài trường học đến khi Bộ Y tế thông tin chính thức đã kiểm soát được dịch bệnh do virus corona gây ra. 
- Hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh; xây dựng  kế hoạch học bù theo hướng dẫn của Phòng GDĐT sau thời gian nghỉ phòng chống dịch;
- Thống kê báo cáo số lượng diện tích xây dựng và diện tích khuôn viên trường học cần phun khử trùng, liên hệ với các Trung tâm y tế xã, phường để được phun khử trùng, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thười gian diễn ra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra. 
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch, thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh phản ánh, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về Phòng GDĐT.
2.  Các thành viên Ban chỉ đạo
- Thực hiện nhiệm vụ phân công  của đồng chí Trưởng ban.
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo.
- Cập nhật, phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn ngành; Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp học sinh mắc bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý.
- Tổng hợp, báo  cáo công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của (nCoV) gây ra của trường THCS An Điền đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện.

­­­Nơi nhận:
- Phòng GDĐT( B/c);
- BCĐ,Y tế (T/h);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG


 
 
 
        Nguyễn Văn Hiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay179
  • Tháng hiện tại12,316
  • Tổng lượt truy cập112,099
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây