Danh sách phòng kiểm tra cuối học kỳ 2 _ Khối 8

Thứ năm - 27/04/2023 10:28
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  8   - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 001 Hồ Thị Thu An 8A1
2 002 Nguyễn Trần Hoài An 8A3
3 003 Nguyễn Bình An 8A5
4 004 Đỗ Thị Bình An 8A7
5 005 Phan Thành Gia An 8A8
6 006 Nguyễn Đình Quốc  An 8A8
7 007 Lai Ngọc Anh 8A1
8 008 Võ Ngọc Phương Anh 8A1
9 009 Nguyễn Phương Anh 8A2
10 010 Nguyễn Thị Ngọc Anh 8A2
11 011 Phạm Tuấn Anh 8A2
12 012 Phạm Việt Anh 8A2
13 013 Lâm Hoài Anh 8A3
14 014 Lê Viết Anh 8A3
15 015 Nguyễn Ngọc Anh 8A3
16 016 Huỳnh Thị Mỹ Anh 8A4
17 017 Lê Vũ Phương Anh 8A5
18 018 Phạm Quang Anh 8A5
19 019 Võ Ngọc Anh 8A5
20 020 Vũ Ngọc Anh 8A5
21 021 Trần Thị Quỳnh Anh 8A6
22 022 Lê Nhật Anh 8A7
23 023 Nguyễn Lê Kim Anh 8A7
24 024 Nguyễn Tuấn Anh 8A7
25 025 Đinh Ngọc Vân Anh 8A8
26 026 Nguyễn Khắc Bảo Anh 8A8
27 027 Đỗ Thị Như Ánh 8A7
28 028 Hồ Thị Ngọc Ánh 8A7
29 029 Lê Kim Thái Bảo 8A5
30 030 Vũ Hoàng Thiên Bảo 8A6
31 031 Hồ Việt Bắc 8A8
32 032 Hoàng Thị Thanh Bình 8A7
33 033 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 8A3
34 034 Nguyễn Khắc Minh Châu 8A4
35 035 Trần Ngọc Diễm 8A2
         
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  9   - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 036 Lê Phan Thủy Diệm 8A8
2 037 Lê Ngọc Diệp 8A4
3 038 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 8A4
4 039 Nguyễn Phương Dung 8A7
5 040 Phan Đình Dũng 8A1
6 041 Lê Việt Dũng 8A4
7 042 Trần Huỳnh Thanh Duy 8A2
8 043 Phạm Khánh Duy 8A3
9 044 Nguyễn Trường Duy 8A7
10 045 Trịnh Văn Quốc Duy 8A8
11 046 Trần Thị Mỹ Duyên 8A3
12 047 Nguyễn Phương Duyên 8A7
13 048 Trần Ánh Dương 8A6
14 049 Trần Xuân Đại 8A1
15 050 Hoàng Quốc Đạt 8A3
16 051 Hồ Bá Đạt 8A3
17 052 Nguyễn Đỗ Quốc Đạt 8A3
18 053 Lê Xuân Đạt 8A4
19 054 Phan Viết Đạt 8A5
20 055 Nguyễn Thành Đạt 8A6
21 056 Dương Văn Đạt 8A7
22 057 Nguyễn Hữu Đạt 8A7
23 058 Phan Đình Đăng 8A2
24 059 Hoàng Hải  Đăng 8A2
25 060 Đặng Minh Đầy 8A5
26 061 Nguyễn Thành Được 8A7
27 062 Trần Ngọc Giàu 8A2
28 063 Đặng Thị Thu 8A1
29 064 Bùi Thị Thu 8A3
30 065 Nguyễn Ngọc Hải 8A3
31 066 Võ Thị Hạnh 8A1
32 067 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 8A2
33 068 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8A6
34 069 Đỗ Thị Thúy Hằng 8A4
35 070 Thạch Hồ Gia Hân 8A3
         
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  10   - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 071 Nguyễn Thị Ngọc Hân 8A6
2 072 Phạm Gia Hân 8A7
3 073 Võ Thị Ngọc Hân 8A7
4 074 Đặng Nguyễn Ngọc Hân 8A8
5 075 Hồ Minh Hậu 8A5
6 076 Nguyễn Thanh Hiền 8A2
7 077 Trần Hoàng Hiệp 8A5
8 078 Lâm Việt Hiếu 8A1
9 079 Lê Xuân Hiếu 8A1
10 080 Nguyễn Trần Trọng Hiếu 8A2
11 081 Nguyễn Văn Hiếu 8A4
12 082 Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu 8A5
13 083 Hà Trung Hiếu 8A7
14 084 Lê Văn Bảo Hoàng 8A1
15 085 Lê Minh Hoàng 8A3
16 086 Phạm Phi Hoàng 8A4
17 087 Hồ Nhật Hoàng 8A5
18 088 Phạm Thế Hoàng 8A6
19 089 Hoàng Thị Ánh Hồng 8A1
20 090 Trương Đức Hùng 8A4
21 091 Nguyễn Quang Huy 8A4
22 092 Nguyễn Võ Gia Huy 8A4
23 093 Phạm Tuấn Huy 8A4
24 094 Trần Gia Huy 8A4
25 095 Hoàng Dương Công Huy 8A5
26 096 Nguyễn Ngọc Gia Huy 8A6
27 097 Phạm Gia Huy 8A6
28 098 Bùi Gia Huy 8A7
29 099 Hà Văn Huy 8A8
30 100 Hồ Thảo Huyên 8A7
31 101 Lê Trịnh Bích Huyền 8A3
32 102 Lê Đình Hưng 8A6
33 103 Trịnh Thị Mai Hương 8A4
34 104 Nguyễn Bảo Khang 8A4
35 105 Nguyễn Minh Khang 8A7
         
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  11   - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 106 Huỳnh Nguyễn Phúc Khang 8A8
2 107 Nguyễn Duy Khang 8A8
3 108 Nguyễn Ngọc Khánh 8A2
4 109 Lê Bảo Khánh 8A4
5 110 Vương Quốc Khánh 8A6
6 111 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 8A1
7 112 Nguyễn Hữu Khoa 8A5
8 113 Trần Anh Khôi 8A7
9 114 Bùi Trọng Kiên 8A5
10 115 Huỳnh Thanh Kiều 8A4
11 116 Nguyễn Thiên Kim 8A7
12 117 Đỗ Thị Thùy Lam 8A5
13 118 Đỗ Thanh Lam 8A8
14 119 Đỗ Thùy Lam 8A8
15 120 Nguyễn Thị Lan 8A3
16 121 Nguyễn Thế Phúc Lâm 8A4
17 122 Trần Hoàng Gia Lâm 8A8
18 123 Huỳnh Nguyễn Gia Linh 8A1
19 124 Nguyễn Khánh Linh 8A1
20 125 Quách Diệu Linh 8A4
21 126 Lê Ngọc Linh 8A5
22 127 Phạm Khánh Linh 8A5
23 128 Trần Gia Khánh Linh 8A6
24 129 Trần Thị Kim Linh 8A6
25 130 Trần Khả Linh 8A7
26 131 Dương Thị Phương Loan 8A4
27 132 Trịnh Hoàng Long 8A1
28 133 Nguyễn Phi Long 8A4
29 134 Nguyễn Hoàng Thiên  Long 8A6
30 135 Nguyễn Thành Long 8A7
31 136 Hồ Thị Cẩm Lụa 8A5
32 137 Phạm Văn Lưu 8A7
33 138 Nguyễn Thị Cẩm Ly 8A4
34 139 Nguyễn Thị Kim 8A5
35 140 Nguyễn Khắc Mạnh 8A1
         
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  12   - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 141 Phạm Văn Mạnh 8A3
2 142 Trịnh Thị Hà Mi 8A5
3 143 Lê Gia Minh 8A3
4 144 Bùi Văn Minh 8A4
5 145 Trần Nguyễn Quốc Minh 8A6
6 146 Nguyễn Thị Ngọc 8A3
7 147 Nguyễn Lê Thảo My 8A1
8 148 Nguyễn Ngọc Trà My 8A2
9 149 Võ Hoàng Trà My 8A5
10 150 Dương Thị Trà My 8A7
11 151 Nguyễn Lê Trà My 8A8
12 152 Lê A Na 8A4
13 153 Nguyễn Nữ Mai Na 8A6
14 154 Hồ Bảo Nam 8A2
15 155 Trần Đình Nam 8A2
16 156 Hồ Sỹ Nam 8A6
17 157 Đinh Xuân Nam 8A7
18 158 Tô Thị Ngọc Nga 8A3
19 159 Phạm Thị Thảo Ngân 8A2
20 160 Huỳnh Võ Kim Ngân 8A6
21 161 Phạm Thúy Ngân 8A7
22 162 Nguyễn Đặng Thanh Ngân 8A8
23 163 Nguyễn Thị Ngân 8A8
24 164 Nguyễn Thị Kim Ngân 8A8
25 165 Trịnh Hữu Nghị 8A7
26 166 Keo Trọng Nghĩa 8A2
27 167 Nguyễn Thế Nghĩa 8A4
28 168 Nguyễn Trọng Nghĩa 8A4
29 169 Nguyễn Gia Nghĩa 8A8
30 170 Đinh Trần Như Ngọc 8A1
31 171 Đỗ Ngọc 8A1
32 172 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc 8A1
33 173 Huỳnh Như Ngọc 8A5
34 174 Nguyễn Thị Như Ngọc 8A5
35 175 Lê Thanh Ngọc 8A6
         
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  13   - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 176 Lưu Mẫn Ngọc 8A8
2 177 Trần Nhật Nguyên 8A4
3 178 Nguyễn 8A8
4 179 Nguyễn Chí Nhân 8A2
5 180 Trịnh Lê Nhật 8A2
6 181 Nguyễn Thanh Nhật 8A5
7 182 Nguyễn Minh Nhật 8A6
8 183 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 8A1
9 184 Trần Nguyễn Ngọc Nhi 8A2
10 185 Nguyễn Thị Yến Nhi 8A4
11 186 Phan Trần Thanh Nhi 8A5
12 187 Nguyễn Thị Lan Nhi 8A8
13 188 Đặng Phương Nhung 8A6
14 189 Lê Thị Tuyết Nhung 8A6
15 190 Nguyễn Thị Quỳnh Như 8A1
16 191 Nguyễn Ngọc Như 8A2
17 192 Huỳnh Thị Huỳnh Như 8A5
18 193 Tô Nguyễn Bảo Như 8A5
19 194 Bùi Quỳnh Như 8A8
20 195 Trần Ngọc Nữ 8A2
21 196 Lê Thị Vân Oanh 8A4
22 197 Nguyễn Trương Thịnh Phát 8A3
23 198 Lê Hoàng Phát 8A5
24 199 Lê Tấn Phát 8A5
25 200 Tràn Hữu Phát 8A7
26 201 Lê Tấn Phát 8A8
27 202 Lữ Trọng Phi 8A3
28 203 Lâm Nhật Phong 8A3
29 204 Nguyễn Thế Phú 8A3
30 205 Lường Huy Phúc 8A1
31 206 Võ Hoàng Phúc 8A1
32 207 Trương Trọng Phúc 8A2
33 208 Phạm Nguyễn Thiên Phúc 8A3
34 209 Nguyễn Minh Phúc 8A4
35 210 Dương Đình Phúc 8A5
         
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  14   - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 211 Võ Cao Hoàng Phước 8A4
2 212 Biện Thị Phương 8A6
3 213 Dương Thị Phượng 8A5
4 214 Nguyễn Thị Phượng 8A6
5 215 Lại Trọng Quân 8A3
6 216 Lầu Minh Quân 8A8
7 217 Nguyễn Kim Quê 8A6
8 218 Trần Trung Quốc 8A5
9 219 Lương Văn Quyền 8A1
10 220 Lê Nguyễn Thiên Quỳnh 8A2
11 221 Nguyễn Hà Diễm Quỳnh 8A6
12 222 Đỗ Mạnh Quỳnh 8A8
13 223 Ngô Trường Sang 8A1
14 224 Phan Trần Hoàng Sơn 8A1
15 225 Đỗ Mai Xuân Sơn 8A6
16 226 Đặng Văn Sơn 8A7
17 227 Hoàng Dương Sỹ 8A3
18 228 Nguyễn Hữu Tài 8A1
19 229 Nguyễn Quốc Tài 8A1
20 230 Nguyễn Thành Tài 8A2
21 231 Trần Thị Tài 8A2
22 232 Nguyễn Châu Chí Tài 8A3
23 233 Nguyễn Thành Tài 8A6
24 234 Phan Minh Tài 8A6
25 235 Lê Thành Tài 8A7
26 236 Nguyễn Thành Tài 8A8
27 237 Trần Văn Tào 8A5
28 238 Đỗ Minh Tâm 8A1
29 239 Vũ Nguyễn Ngân Tâm 8A1
30 240 Trần Thị Như Tâm 8A4
31 241 Phùng Minh Tân 8A7
32 242 Nguyễn Hữu Tấn 8A2
33 243 Nguyễn Phong Thái 8A5
34 244 Nguyễn Trần Duy Thái 8A6
         
         
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  15   - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 245 Phan Thị Phương Thanh 8A1
2 246 Trần Kim Thanh 8A8
3 247 Trần Quang Thanh 8A8
4 248 Trần Bùi Công Thành 8A2
5 249 Lê Quang Thảo 8A1
6 250 Mai Huỳnh Phương Thảo 8A5
7 251 Nguyễn Thị Phương Thảo 8A5
8 252 Nguyễn Lê Hồng Thắm 8A3
9 253 Bì Văn Thắng 8A6
10 254 Phan Đình Thắng 8A8
11 255 Trần Thạo Thân 8A8
12 256 Nguyễn Quốc Thiên 8A4
13 257 Hồ Vũ Thiện 8A2
14 258 Trịnh Trương Thiện 8A8
15 259 Đồng Quốc Thịnh 8A1
16 260 Nguyễn Quốc Thịnh 8A4
17 261 Phan Thị Ngọc Thoa 8A3
18 262 Nguyễn Minh Thoại 8A6
19 263 Lê Nguyễn Diễm Thu 8A1
20 264 Trần Thị Hồng Thu 8A7
21 265 Trần Hoàng Thuận 8A5
22 266 Phạm Đoàn Minh Thuận 8A7
23 267 Nguyễn Thị Phương Thúy 8A7
24 268 Hồ Thị Minh Thư 8A1
25 269 Hồ Trần Minh Thư 8A1
26 270 Trần Thị Mai Thư 8A2
27 271 Nguyễn Lê Anh Thư 8A6
28 272 Phạm Lê Minh Thư 8A6
29 273 Đoàn Trần Yến Thư 8A7
30 274 Nguyễn Anh Thư 8A8
31 275 Huỳnh Thanh Thương 8A3
32 276 Trần Thị Bảo Thy 8A4
33 277 Hồ Sĩ 8A4
34 278 Cao Thị Thủy Tiên 8A5
         
         
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  16   - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 279 Trần Thị Trúc Tiên 8A7
2 280 Phạm Thị Cát Tiền 8A1
3 281 Phan Thị Kim Tiền 8A8
4 282 Phạm Thị Thanh Trà 8A3
5 283 Lê Thị Diễm Trang 8A3
6 284 Lê Thị Uyên Trang 8A3
7 285 Trịnh Thị Thùy Trang 8A3
8 286 Ngô Võ Kiều Trang 8A4
9 287 Phạm Huỳnh Trang 8A6
10 288 Quách Đặng Huyền Trâm 8A1
11 289 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 8A2
12 290 Bùi Huỳnh Bích Trâm 8A3
13 291 Trịnh Hồ Quỳnh Trâm 8A4
14 292 Võ Thị Huyền Trâm 8A7
15 293 Nguyễn Bảo Trân 8A2
16 294 Vũ Nguyễn Bảo Trân 8A3
17 295 Hoàng Trần Bảo Trân 8A6
18 296 Trương Thị Phương Trinh 8A1
19 297 Nguyễn Ngọc Trinh 8A2
20 298 Trần Ngọc Phương Trinh 8A2
21 299 Đào Thị Phương Trinh 8A4
22 300 Hồ Thị Phương Trinh 8A6
23 301 Chung Thị Kiều Trinh 8A8
24 302 Tăng Thanh Trúc 8A3
25 303 Huỳnh Lan Trúc 8A7
26 304 Trần Quốc Trung 8A5
27 305 Trần Quốc Trung 8A7
28 306 Bùi Anh 8A4
29 307 Lê Văn Tấn  Tuấn 8A1
30 308 Nguyễn Anh Tuấn 8A3
31 309 Lê Minh Tuấn 8A8
32 310 Phan Đình Tùng 8A6
33 311 Trần Thị Ngọc Tuyền 8A1
34 312 Nguyễn Thị Bích Tuyền 8A7
         
         
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ   17  - KHỐI 8
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 313 Bùi Hoàng Tố Uyên 8A2
2 314 Nguyễn Bảo Uyên 8A7
3 315 Nguyễn Thành Anh Văn 8A2
4 316 Nguyễn Trịnh Nhã Văn 8A2
5 317 Trần Thị Tường  Vi 8A2
6 318 Bùi Quốc Việt 8A1
7 319 Nguyễn Trường Việt 8A6
8 320 Trần Công Vinh 8A1
9 321 Hồ Quang Vinh 8A7
10 322 Nguyễn Phong 8A6
11 323 Lê Bùi Đình 8A7
12 324 Trần Quốc Vương 8A2
13 325 Trần Khánh Vy 8A3
14 326 Nguyễn Phương Vy 8A4
15 327 Huỳnh Thị Thùy Vy 8A6
16 328 Mai Phương Vy 8A6
17 329 Trần Thị Yến Vy 8A6
18 330 Vũ Hà Vy 8A6
19 331 Bùi Thảo Vy 8A8
20 332 Đinh Thị Khánh Vy 8A8
21 333 Nguyễn Ngọc Tường Vy 8A8
22 334 Nguyễn Thị Thảo Vy 8A8
23 335 Nguyễn Thị Tường Vy 8A8
24 336 Hoàng Thị Như Ý 8A2
25 337 Võ Thị Như Ý 8A4
26 338 Trần Ngọc Như Ý 8A8
27 339 Dương Ngọc Yến 8A1
28 340 Võ Hoàng Phi Yến 8A1
29 341 Võ Thị Kim Yến 8A2
30 342 Phan Thị Hải Yến 8A3
31 343 Lương Mỹ Yến 8A4
32 344 Nguyễn Thị Ngọc Yến 8A5
33 345 Lê Hải Yến 8A6
34 346 Hồ Ngọc Yến 8A7
         
         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản Phòng

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành: 27/09/2023

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành: 06/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 22/08/2023

510/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2023. Trích yếu: Khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học

Ngày ban hành: 02/08/2023

509/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 10/08/2023. Trích yếu: Triển khai Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023

Ngày ban hành: 10/08/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay225
  • Tháng hiện tại26,724
  • Tổng lượt truy cập1,118,415
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây