Tuyển sinh lớp 9 năm học 2023-2024

Thứ hai - 21/08/2023 16:43
DANH SÁCH HỌC SINH TẠM THỜI- LỚP 9A1
NĂM HỌC 2023-2024
  GVCN:  Nguyễn Thị Kim Phụng      
  ĐT/ zalo 0852533275  
STT Họ và tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú
1 Nguyễn Lê Kim Anh x 8A7  
2 Nguyễn Phương Anh x 8A2  
3 Phạm Tuấn Anh   8A2  
4 Vũ Hoàng Thiên Bảo   8A6  
5 Nguyễn Phương Dung x 8A7  
6 Nguyễn Phương Duyên x 8A7  
7 Hồ Bá Đạt   8A3  
8 Đặng Minh Đầy   8A5  
9 Nguyễn Ngọc Hải   8A3  
10 Đỗ Thị Thúy Hằng x 8A4  
11 Hoàng Thị Ánh Hồng x 8A1  
12 Lê Đình Hưng   8A6  
13 Nguyễn Bảo Khang   8A4  
14 Nguyễn Minh Khang   8A7  
15 Nguyễn Ngọc Khánh x 8A2  
16 Nguyễn Ngọc Trà My x 8A2  
17 Nguyễn   8A8  
18 Đặng Phương Nhung x 8A6  
19 Lê Thị Tuyết Nhung x 8A6  
20 Lâm Nhật Phong   8A3  
21 Dương Đình Phúc   8A5  
22 Nguyễn Minh Phúc   8A4  
23 Võ Hoàng Phúc   8A1  
24 Lại Trọng Quân   8A3  
25 Trần Trung Quốc   8A5  
26 Nguyễn Hà Diễm Quỳnh x 8A6  
27 Trần Kim Thanh x 8A8  
28 Nguyễn Thị Phương Thảo x 8A5  
29 Nguyễn Quốc Thiên   8A4  
30 Lê Nguyễn Diễm Thu x 8A1  
31 Hồ Trần Minh Thư x 8A1  
32 Cao Thị Thủy Tiên x 8A5  
33 Trần Thị Trúc Tiên x 8A7  
34 Phạm Thị Cát Tiền x 8A1  
35 Trần Quốc Trung   8A5  
36 Lê Minh Tuấn   8A8  
37 Trần Quốc Vương   8A2  
38 Nguyễn Phương Vy x 8A4  
39 Võ Thị Như Ý x 8A4  
40 Nguyễn Thị Ngọc Yến x 8A5  
41 Võ Hoàng Phi Yến x 8A1  
DANH SÁCH HỌC SINH TẠM THỜI- LỚP 9A2
NĂM HỌC 2023-2024
  GVCN: Đặng Minh Trung      
  ĐT/ zalo 0938750668  
STT Họ và tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú
1 Đỗ Thị Bình An x 8A7  
2 Nguyễn Đình Quốc An   8A8  
3 Nguyễn Trần Hoài An x 8A3  
4 Lê Vân Anh x   chuyển đến
5 Nguyễn Tuấn Anh   8A7  
6 Hoàng Thị Thanh Bình x 8A7  
7 Nguyễn Hữu Đạt   8A7  
8 Thạch Hồ Gia Hân x 8A3  
8 Nguyễn Trần Trọng Hiếu   8A2  
10 Nguyễn Võ Gia Huy   8A4  
11 Huỳnh Nguyễn Phúc Khang   8A8  
12 Trịnh Hoàng Long   8A1  
13 Hồ Thị Cẩm Lụa x 8A5  
13 Trịnh Thị Hà Mi x 8A5  
15 Nguyễn Đặng Thanh Ngân x 8A8  
16 Nguyễn Thị Ngân x 8A8  
17 Nguyễn Trọng Nghĩa   8A4  
18 Nguyễn Thị Yến Nhi x 8A4  
19 Lê Hoàng Phát   8A5  
20 Võ Cao Hoàng Phước   8A4  
21 Lầu Minh Quân   8A8  
21 Đỗ Mai Xuân Sơn   8A6  
23 Phan Thị Phương Thanh x 8A1  
24 Trần Quang Thanh   8A8  
25 Nguyễn Lê Hồng Thắm x 8A3  
26 Trịnh Trương Thiện   8A8  
27 Thái Hồ Thuận     chuyển đến
28 Phạm Lê Minh Thư x 8A6  
29 Hồ Sĩ   8A4  
30 Bùi Huỳnh Bích Trâm x 8A3  
31 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 8A2  
32 Quách Đặng Huyền Trâm x 8A1  
33 Võ Thị Huyền Trâm x 8A7  
34 Hoàng Trần Bảo Trân x 8A6  
35 Nguyễn Bảo Trân x 8A2  
36 Hồ Thị Phương Trinh x 8A6  
37 Trần Thị Ngọc Tuyền x 8A1  
38 Bùi Quốc Việt   8A1  
39 Nguyễn Phong   8A6  
40 Lương Mỹ Yến x 8A4  
           
DANH SÁCH HỌC SINH TẠM THỜI- LỚP 9A3
NĂM HỌC 2023-2024
  GVCN: Hồ Thị Thành    
  ĐT/ zalo 0382958999  
STT Họ và tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú
1 Phan Thành Gia An   8A8  
2 Huỳnh Thị Mỹ Anh x 8A4  
3 Nguyễn Khắc Bảo Anh   8A8  
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh x 8A2  
5 Trần Ngọc Diễm x 8A2  
6 Lê Phan Thủy Diệm x 8A8  
7 Nguyễn Trường Duy   8A7  
8 Trần Xuân Đại   8A1  
9 Lê Xuân Đạt   8A4  
10 Nguyễn Đỗ Quốc Đạt   8A3  
10 Trần Anh Khôi   8A7  
12 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh x 8A6  
13 Nguyễn Văn Hiếu   8A4  
14 Hồ Nhật Hoàng   8A5  
15 Trương Đức Hùng   8A4  
16 Hà Văn Huy   8A8  
17 Bùi Trọng Kiên   8A5  
18 Trần Khả Linh x 8A7  
19 Nguyễn Thị Cẩm Ly x 8A4  
20 Hồ Sỹ Nam   8A6  
21 Tô Thị Ngọc Nga x 8A3  
22 Huỳnh Võ Kim Ngân x 8A6  
23 Trịnh Hữu Nghị   8A7  
24 Bùi Quỳnh Như x 8A8  
25 Lê Thị Vân Oanh x 8A4  
26 Nguyễn Châu Chí Tài   8A3  
27 Trần Văn Tào   8A5  
28 Trần Thị Như Tâm x 8A4  
29 Nguyễn Hữu Tấn   8A2  
30 Hồ Vũ Thiện   8A2  
31 Trần Thị Mai Thư x 8A2  
32 Phạm Thị Thanh Trà x 8A3  
33 Lê Thị Diễm Trang x 8A3  
34 Phạm Huỳnh Trang x 8A6  
35 Tăng Thanh Trúc x 8A3  
36 Bùi Anh   8A4  
37 Nguyễn Bảo Uyên x 8A7  
38 Huỳnh Thị Thùy Vy x 8A6  
39 Mai Phương Vy x 8A6  
40 Dương Ngọc Yến x 8A1  
41 Hồ Ngọc Yến x 8A7  
           
DANH SÁCH HỌC SINH TẠM THỜI- LỚP 9A4
NĂM HỌC 2023-2024
  GVCN: Trần Thị Thanh Tuyền      
  ĐT/ zalo 0368239839      
STT Họ và tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú
1 Nguyễn Bình An   8A5  
2 Lê Nhật Anh   8A7  
3 Nguyễn Ngọc Anh x 8A3  
4 Phạm Quang Anh   8A5  
5 Võ Ngọc Anh x 8A5  
6 Đỗ Thị Như Ánh x 8A7  
7 Hồ Việt Bắc   8A8  
8 Võ Thị Hạnh x 8A1  
9 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 8A6  
10 Hà Trung Hiếu   8A7  
11 Nguyễn Thiên Kim x 8A7  
12 Đỗ Thanh Lam x 8A8  
13 Đỗ Thùy Lam x 8A8  
14 Nguyễn Thị Lan x 8A3  
15 Nguyễn Thành Long   8A7  
16 Lê Gia Minh   8A3  
17 Nguyễn Thị Ngọc x 8A3  
18 Lê A Na x 8A4  
19 Nguyễn Nữ Mai Na x 8A6  
20 Lưu Mẫn Ngọc x 8A8  
21 Lường Huy Phúc   8A1  
22 Phạm Nguyễn Thiên Phúc   8A3  
23 Trương Trọng Phúc   8A2  
24 Nguyễn Thị Phượng x 8A6  
25 Nguyễn Kim Quê x 8A6  
26 Đỗ Mạnh Quỳnh   8A8  
27 Lê Thành Tài   8A7  
28 Phan Minh Tài   8A6  
29 Nguyễn Phong Thái   8A5  
30 Trần Bùi Công Thành   8A2  
31 Bì Văn Thắng   8A6  
32 Phan Thị Ngọc Thoa x 8A3  
33 Trần Hoàng Thuận   8A5  
34 Đào Thị Phương Trinh x 8A4  
35 Nguyễn Ngọc Trinh x 8A2  
36 Trần Quốc Trung   8A7  
37 Bùi Hoàng Tố Uyên x 8A2  
38 Nguyễn Thành Anh Văn   8A2  
39 Nguyễn Thị Thảo Vy x 8A8  
40 Trần Khánh Vy x 8A3  
41 Phan Thị Hải Yến x 8A3  
           
DANH SÁCH HỌC SINH TẠM THỜI- LỚP 9A5
NĂM HỌC 2023-2024
  GVCN: Trần Thị Ngọc Ngưn      
  ĐT/ zalo 0369356550      
STT Họ và tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú
1 Hồ Thị Ngọc Ánh x 8A7  
2 Lê Ngọc Diệp x 8A4  
3 Trần Thị Mỹ Duyên x 8A3  
4 Trần Ánh Dương x 8A6  
5 Dương Văn Đạt   8A7  
6 Hoàng Quốc Đạt   8A3  
7 Phan Đình Đăng   8A2  
8 Nguyễn Thành Được   8A7  
9 Đặng Nguyễn Ngọc Hân x 8A8  
10 Phạm Gia Hân x 8A7  
11 Võ Thị Ngọc Hân x 8A7  
12 Lê Minh Hoàng   8A3  
13 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa   8A1  
14 Nguyễn Khắc Mạnh   8A1  
15 Dương Thị Trà My x 8A7  
16 Võ Hoàng Trà My x 8A5  
17 Lê Thanh Ngọc x 8A6  
18 Nguyễn Chí Nhân   8A2  
19 Nguyễn Minh Nhật   8A6  
20 Nguyễn Thị Lan Nhi x 8A8  
21 Nguyễn Thị Tuyết Nhi x 8A1  
22 Trần Nguyễn Ngọc Nhi x 8A2  
22 Nguyễn Trương Thịnh Phát   8A3  
24 Phan Trần Hoàng Sơn   8A1  
25 Nguyễn Thành Tài   8A8  
26 Lê Quang Thảo   8A1  
27 Mai Huỳnh Phương Thảo x 8A5  
28 Trần Thạo Thân   8A8  
29 Đồng Quốc Thịnh   8A1  
30 Trần Thị Hồng Thu x 8A7  
31 Nguyễn Lê Anh Thư x 8A6  
32 Lê Thị Uyên Trang x 8A3  
33 Ngô Võ Kiều Trang x 8A4  
34 Trương Thị Phương Trinh x 8A1  
35 Phan Đình Tùng   8A6  
36 Nguyễn Trường Việt   8A6  
37 Trần Công Vinh   8A1  
38 Vũ Hà Vy x 8A6  
39 Hoàng Thị Như Ý x 8A2  
40 Võ Thị Kim Yến x 8A2  
           
DANH SÁCH HỌC SINH TẠM THỜI- LỚP 9A6
NĂM HỌC 2023-2024
  GVCN: Bùi Thị Tuyết Nga      
  ĐT/ zalo        
STT Họ và tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú
1 Phạm Quỳnh  Á x    
2 Hồ Thị Thu An x 8A1  
3 Lê Vũ Phương Anh x 8A5  
4 Phan Đình Dũng   8A1  
5 Phạm Khánh Duy   8A3  
6 Trần Huỳnh Thanh Duy   8A2  
7 Phan Viết Đạt   8A5  
8 Hoàng Hải Đăng   8A2  
9 Nguyễn Thanh Hiền x 8A2  
10 Lê Xuân Hiếu   8A1  
11 Phạm Phi Hoàng   8A4  
12 Nguyễn Ngọc Gia Huy   8A6  
13 Phạm Gia Huy   8A6  
14 Vương Quốc Khánh   8A6  
15 Trần Hoàng Gia Lâm   8A8  
16 Nguyễn Khánh Linh x 8A1  
17 Phạm Khánh Linh x 8A5  
18 Trần Thị Kim Linh x 8A6  
19 Nguyễn Phi Long   8A4  
20 Phạm Văn Lưu   8A7  
21 Nguyễn Thị Kim x 8A5  
22 Nguyễn Lê Thảo My x 8A1  
23 Nguyễn Lê Trà My x 8A8  
24 Đinh Xuân Nam   8A7  
25 Phạm Thúy Ngân x 8A7  
26 Keo Trọng Nghĩa   8A2  
27 Đinh Trần Như Ngọc x 8A1  
28 Huỳnh Như Ngọc x 8A5  
29 Nguyễn Thị Như Ngọc x 8A5  
30 Nguyễn Thanh Nhật   8A5  
31 Biện Thị Phương x 8A6  
32 Lê Nguyễn Thiên Quỳnh x 8A2  
33 Ngô Trường Sang   8A1  
34 Phùng Minh Tân   8A7  
35 Nguyễn Thị Phương Thúy x 8A7  
36 Hồ Thị Minh Thư x 8A1  
37 Nguyễn Anh Thư x 8A8  
38 Huỳnh Lan Trúc x 8A7  
39 Đinh Thị Khánh Vy x 8A8  
40 Trần Ngọc Như Ý x 8A8  
           
DANH SÁCH HỌC SINH TẠM THỜI- LỚP 9A7
NĂM HỌC 2023-2024
  GVCN: Huỳnh Phúc Sang      
  ĐT/ zalo 0372415977      
STT Họ và tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú
1 Lai Ngọc Anh x 8A1  
2 Võ Ngọc Phương Anh x 8A1  
3 Vũ Ngọc Anh x 8A5  
4 Nguyễn Ngọc Bảo Châu x 8A3  
5 Nguyễn Thành Đạt   8A6  
6 Nguyễn Minh  Đức   9A1  
7 Đặng Thị Thu x 8A1  
8 Hồ Minh Hậu   8A5  
9 Lâm Việt Hiếu   8A1  
10 Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu   8A5  
11 Phạm Thế Hoàng   8A6  
12 Bùi Gia Huy   8A7  
13 Hoàng Dương Công Huy   8A5  
14 Trần Gia Huy   8A4  
15 Hồ Thảo Huyên x 8A7  
16 Lê Bảo Khánh   8A4  
17 Đỗ Thị Thùy Lam x 8A5  
18 Huỳnh Nguyễn Gia Linh x 8A1  
19 Quách Diệu Linh x 8A4  
20 Bùi Văn Minh   8A4  
21 Trần Đình Nam   8A2  
22 Nguyễn Thị Kim Ngân x 8A8  
23 Nguyễn Gia Nghĩa   8A8  
24 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc x 8A1  
25 Trịnh Lê Nhật   8A2  
26 Phan Trần Thanh Nhi x 8A5  
27 Tràn Hữu Phát   8A7  
28 Dương Thị Phượng x 8A5  
29 Đặng Văn Sơn   8A7  
30 Nguyễn Minh Thoại   8A6  
31 Trần Thị Bảo Thy x 8A4  
32 Phan Thị Kim Tiền x 8A8  
33 Trịnh Thị Thùy Trang x 8A3  
34 Trịnh Hồ Quỳnh Trâm x 8A4  
35 Lê Văn Tấn Tuấn   8A1  
36 Nguyễn Thị Bích Tuyền x 8A7  
37 Trần Thị Tường Vi x 8A2  
38 Lê Bùi Đình   8A7  
39 Nguyễn Thị Tường Vy x 8A8  
40 Trần Thị Yến Vy x 8A6  
           
           
DANH SÁCH HỌC SINH TẠM THỜI- LỚP 9A8
NĂM HỌC 2023-2024
  GVCN: Nguyễn Thị Cẩm Lan      
  ĐT/ zalo 0976175899      
STT Họ và tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú
1 Đinh Ngọc Vân Anh x 8A8  
2 Lâm Hoài Anh   8A3  
3 Lê Viết Anh   8A3  
4 Lê Kim Thái Bảo   8A5  
5 Nguyễn Thị Ngọc Diệp x 8A4  
6 Trần Ngọc Giàu x 8A2  
7 Bùi Thị Thu x 8A3  
8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh x 8A2  
9 Nguyễn Quang Huy   8A4  
10 Phạm Tuấn Huy   8A4  
11 Lê Trịnh Bích Huyền x 8A3  
12 Nguyễn Duy Khang   8A8  
13 Nguyễn Hữu Khoa   8A5  
14 Huỳnh Thanh Kiều x 8A4  
15 Nguyễn Thế Phúc Lâm   8A4  
16 Lê Ngọc Linh x 8A5  
17 Dương Thị Phương Loan x 8A4  
18 Nguyễn Hoàng Thiên Long   8A6  
19 Phạm Văn Mạnh   8A3  
20 Trần Nguyễn Quốc Minh   8A6  
21 Hồ Bảo Nam   8A2  
22 Nguyễn Thế Nghĩa   8A4  
23 Trần Nhật Nguyên   8A4  
24 Nguyễn Ngọc Như x 8A2  
25 Nguyễn Thị Quỳnh Như x 8A1  
26 Tô Nguyễn Bảo Như x 8A5  
27 Trần Ngọc Nữ x 8A2  
28 Nguyễn Thế Phú   8A3  
29 Nguyễn Hữu Tài   8A1  
30 Đỗ Minh Tâm   8A1  
31 Vũ Nguyễn Ngân Tâm x 8A1  
32 Nguyễn Trần Duy Thái   8A6  
33 Phan Đình Thắng   8A8  
34 Nguyễn Quốc Thịnh   8A4  
35 Phạm Đoàn Minh Thuận   8A7  
36 Đoàn Trần Yến Thư x 8A7  
37 Huỳnh Thanh Thương x 8A3  
38 Vũ Nguyễn Bảo Trân x 8A3  
39 Trần Ngọc Phương Trinh x 8A2  
40 Nguyễn Trịnh Nhã Văn x 8A2  
41 Bùi Thảo Vy x 8A8  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản Phòng

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành: 27/09/2023

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành: 06/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 22/08/2023

510/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2023. Trích yếu: Khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học

Ngày ban hành: 02/08/2023

509/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 10/08/2023. Trích yếu: Triển khai Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023

Ngày ban hành: 10/08/2023

Thư viện ảnh