Trung học cơ sở An Điền

http://thcsandien.bencat.edu.vn


Lich thi học kỳ 2 năm học 2020-2021

Lich thi học kỳ 2 năm học 2020-2021

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 BUỔI SÁNG
Năm học 2020 - 2021
Khối lớp 9
Ngày Môn Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
Ghi chú
17/4/2021
Chiều
GDCD 45 phút 13h00 13h10 Trường ra đề
Công Nghệ 45 phút 14h00 14h10 Trường ra đề
19/4/2021 Ngữ Văn 90 phút 07h00 07h10 SGD ra đề
Vật lý 60 phút 09h10 09h20 PGD ra đề
20/4/2021 Toán 60 phút 07h00 07h10 SGD ra đề
Lịch sử 60 phút 09h10 09h20 PGD ra đề
22/4/2021 Tiếng Anh 90 phút 07h00 07h10 SGD ra đề
Địa lý 60 phút 09h10 09h20 PGD ra đề
23/4/2021 Hóa 60 phút 07h00 07h10 PGD ra đề
Sinh học 60 phút 08h50 09h00 PGD ra đề


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 BUỔI SÁNG
Năm học 2020 - 2021
Khối lớp 6 
Ngày Môn Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
Ghi chú
03/5/2021 Tiếng Anh 60 phút 07h00 07h10 SGD ra đề
Sinh học 60 phút 09h00 09h10 PGD ra đề
04/5/2021 Ngữ Văn 90 phút 07h00 07h10 PGD ra đề
Vật lý 60 phút 09h10 09h20 PGD ra đề
05/5/2021 Toán 90 phút 07h00 07h10 PGD ra đề
Lịch sử 60 phút 09h10 09h20 PGD ra đề
06/5/2021 Địa lý 60 phút 07h00 07h10 PGD ra đề
GDCD 45 phút 08h30 08h40 Trường ra đề
Công nghệ 45 phút 09h50 10h00 Trường ra đề

Giám thị coi KT HKII có mặt tại phòng HĐ lúc 6h 40 phút

 

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 BUỔI CHIỀU
Năm học 2020 - 2021
Khối lớp 7
Ngày Môn Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
Ghi chú
03/5/2021 Tiếng Anh 60 phút 12h50 13h00 SGD ra đề
Sinh học 60 phút 15h00 15h10 PGD ra đề
04/5/2021 Ngữ Văn 90 phút 12h50 13h00 PGD ra đề
Vật lý      60 phút 15h10 15h20 PGD ra đề
05/5/2021 Toán 90 phút 12h50 13h00 PGD ra đề
Lịch sử 60 phút 15h00 15h10 PGD ra đề
06/5/2021 Địa lý 60 phút 12h50 13h00 PGD ra đề
GDCD 45 phút 14h20 14h30 Trường ra đề
Công nghệ 45 phút 15h35 15h45 Trường ra đề
Giám thị coi KT HKII có mặt tại phòng HĐ lúc 12h 30 phút

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 BUỔI CHIỀU
Năm học 2020 - 2021
Khối lớp 8 
Ngày Môn Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
Ghi chú
03/5/2021 Ngữ văn 90 phút 12h50 13h00 PGD ra đề
Vật lý 60 phút 15h10 15h20 PGD ra đề
04/5/2021 Tiếng Anh 60 phút 12h50 13h00 SGD ra đề
Sinh học 60 phút 15h00 15h10 PGD ra đề
GDCD 60 phút 16h20 16h25 Trường ra đề
05/5/2021 Toán 90 phút 12h50 13h00 PGD ra đề
Lịch sử 60 phút 15h00 15h10 PGD ra đề
06/5/2021 Hoá học 60 phút 12h50 13h00 PGD ra đề
Địa lý 60 phút 15h00 15h10 PGD ra đề
Công nghệ 60 phút 16h20 16h25 Trường ra đề
Giám thị coi KT HKII có mặt tại phòng HĐ lúc 12h 30 phút


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây