THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN AD TỪ 30/3/2020

Thứ sáu - 27/03/2020 17:33
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN AD TỪ 30/3/2020
Trường THCS AN Điền
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU          
BUỔI SÁNG: GV + HS XEM TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN (Khối 6+7+8: Kênh 2 Đài truyền hình Hà Nội - (Khối 9: Kênh 1 Đài truyền hình Hà Nội)
BUỔI CHIỀU: GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO HỌC SINH
Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2020          
                                                     
THỨ BUỔI TG 6A1
(Tuyết_GD)
6A2
(Long)
6A3
(Ngạn)
6A4
(An)
6A5
(Hạnh)
6A6
(Mai_S)
6A7
(Mai_V)
TG 7A1
(Nhài)
7A2
(Chính)
7A3
(Phúc)
7A4
(Ngọc)
7A5
(Thanh)
TG 8A1
(Trang)
8A2
(Quân)
8A3
(Sang)
8A4
(Bình)
8A5
(Diễm)
TG 9A1
(Thu)
9A2
(Lộc)
9A3
(Tuyền_S)
9A4
(Nguyên)
2 SÁNG 8.30 ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH 9.15 ANH ANH ANH ANH ANH 10.00 ANH ANH ANH ANH ANH 9.15 ANH ANH ANH ANH
CHIỀU 13.30 Địa - Nguyên Toán - Thảo Sinh - Ngạn Toán - Tiến Lý - Nhài Anh - Dung Văn - Mai_V 13.30 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Sử - Tuyền_S Văn - Phương Địa - Bình 13.30 Tin - Nhung Lý - Trang Toán - Sang Anh - Diễm Sử - Mai_S 13.30 Anh - Ngọc GDCD - Tuyết_GD Lý - Thu Văn - Ngưn
14.15 Văn - Phương Địa - Nguyên Tin - Nhung CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Sinh - Ngạn Lý - Nhài 14.15 Địa - Bình Tin - Hiệp Anh - Dung Toán - Thảo Sử - Tuyền_S 14.15 Toán - Sang Sử - Mai_S GDCD - Tuyết_GD Lý - Trang Anh - Diễm 14.15 Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Văn - Ngưn Anh - Ngọc
15.00 CNghệ - Trang Văn - Phương Anh - Dung Sử - Mai_S CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Tin - Nhung 15.00 Lý - Nhài Sử - Tuyền_S Văn - Hằng Tin - Hiệp Toán - Thảo                      
                                                   
3 SÁNG 8.30 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 9.15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 10.00 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 9.15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
CHIỀU 13.30 Sinh - Ngạn Văn - Phương Anh - Dung Anh - Hạnh Tin - Nhung Văn - Mạnh Địa - Nguyên 13.30 Toán - Tuyền_T CNghệ - Phúc Lý - Nhài CNghệ - Lộc Anh - Ngọc 13.30 GDCD - Tuyết_GD CNghệ - Trang Sử - Mai_S Toán - Tiến Địa - Bình 13.30 Lý - Thu Văn - Hằng Toán - Sang Tin - Hiệp
14.15 Anh - Hạnh Lý - Thu Sử - Mai_S Tin - Nhung Sinh - Ngạn Địa - Nguyên Toán - Tiến 14.15 CNghệ - Phúc Văn - Hằng Toán - Tuyền_T Lý - Nhài Văn - Phương 14.15 CNghệ - Trang Toán - Sang Anh - Diễm Địa - Bình Văn - Mạnh 14.15 Anh - Ngọc Tin - Hiệp Hóa - Lộc GDCD - Tuyết_GD
15.00 Tin - Nhung CNghệ - Trang Địa - Nguyên Văn - Mạnh Anh - Hạnh Lý - Nhài Sử - Mai_S 15.00 Anh - Dung Toán - Tuyền_T Văn - Hằng Văn - Phương GDCD - Tuyết_GD 15.00 Toán - Sang Anh - Diễm Địa - Bình Hóa - Phúc Toán - Tiến 15.00 Tin - Hiệp Lý - Thu Anh - Ngọc Hóa - Lộc
                                                   
4 SÁNG 8.30 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 9.15 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 10.00 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 9.15 VĂN VĂN VĂN VĂN
CHIỀU 13.30 Lý - Thu Toán - Thảo CNghệ - Mai_V Toán - Tiến Văn - Mạnh Sử - Mai_S Anh - Dung 13.30 Sinh - Tuyết_Si Lý - Nhài Địa - Bình Sử - Tuyền_S CNghệ - Lộc 13.30 Anh - Hạnh Địa - Nguyên Sinh - Liễu CNghệ - Trang GDCD - Tuyết_GD 13.30 Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Văn - Ngưn Toán - Sang
14.15 Toán - Thảo Sử - Mai_S Lý - Thu Anh - Hạnh Địa - Nguyên Toán - Tiến CNghệ - Mai_V 14.15 Toán - Tuyền_T Anh - Dung GDCD - Tuyết_GD Địa - Bình Anh - Ngọc 14.15 Lý - Trang Văn - Ngưn Toán - Sang Văn - Mạnh Sinh - Liễu 14.15 Hóa - Lộc Sinh - Tuyết_Si CNghệ - Nhài Sử - Tuyền_S
                15.00 Anh - Dung Địa - Bình Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc Toán - Thảo 15.00 Sử - Mai_S GDCD - Tuyết_GD CNghệ - Trang Sinh - Liễu Toán - Tiến 15.00 CNghệ - Nhài Hóa - Lộc Sinh - Tuyết_Si Lý - Thu
                                                   
5 SÁNG 8.30 ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH 9.15 ANH ANH ANH ANH ANH 10.00 ANH ANH ANH ANH ANH 9.15 ANH ANH ANH ANH
CHIỀU 13.30 Văn - Phương Anh - Hạnh Toán - Thảo Sinh - Ngạn Văn - Mạnh CNghệ - Mai_V Toán - Tiến 13.30 Sử - Mai_S Sinh - Tuyết_Si Anh - Dung Sinh - Liễu Tin - Hiệp 13.30 Hóa - Phúc Văn - Ngưn Anh - Diễm GDCD - Tuyết_GD Tin - Nhung 13.30 Văn - Hằng CNghệ - Nhài Toán - Sang Địa - Nguyên
14.15 Anh - Hạnh Sinh - Ngạn Văn - Phương Lý - Nhài Toán - Tiến Văn - Mạnh Văn - Mai_V 14.15 GDCD - Tuyết_GD Anh - Dung CNghệ - Phúc Toán - Thảo Sinh - Liễu 14.15 Địa - Nguyên Tin - Nhung Văn - Ngưn Sử - Mai_S Anh - Diễm 14.15 Sinh - Tuyết_Si Anh - Ngọc Tin - Hiệp Toán - Sang
                            15.00 Văn - Ngưn Toán - Sang Tin - Nhung Toán - Tiến Văn - Mạnh 15.00 Địa - Nguyên Văn - Hằng GDCD - Tuyết_GD Anh - Ngọc
                                                   
6 SÁNG 8.30 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 9.15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 10.00 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 9.15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN
CHIỀU 13.30 Toán - Thảo Anh - Hạnh Văn - Phương Văn - Mạnh Sử - Mai_S Tin - Nhung Anh - Dung 13.30 Văn - Hằng GDCD - Tuyết_GD Tin - Hiệp Anh - Ngọc Lý - Nhài 13.30 Sinh - Liễu Hóa - Phúc Văn - Ngưn Anh - Diễm CNghệ - Trang 13.30 Toán - Tuyền_T Địa - Nguyên Sử - Tuyền_S Sinh - Tuyết_Si
14.15 Sử - Mai_S Tin - Nhung Toán - Thảo Địa - Nguyên Anh - Hạnh Anh - Dung Sinh - Tuyết_Si 14.15 Tin - Hiệp Văn - Hằng Sinh - Liễu GDCD - Tuyết_GD Văn - Phương 14.15 Văn - Ngưn Anh - Diễm Hóa - Phúc Văn - Mạnh Lý - Trang 14.15 Sử - Tuyền_S Toán - Tuyền_T Anh - Ngọc CNghệ - Nhài
                            15.00 Anh - Hạnh Sinh - Liễu Lý - Trang Tin - Nhung Hóa - Phúc 15.00 GDCD - Tuyết_GD Sử - Tuyền_S Địa - Nguyên Văn - Ngưn
                                                   
7 SÁNG 8.30 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 9.15 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 10.00 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 9.15 VĂN VĂN VĂN VĂN
                                                   

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay185
  • Tháng hiện tại12,322
  • Tổng lượt truy cập112,105
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây